Vattenskärning


Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 4000 bar. Med metoden kan man skära i princip allt material förutom härdat glas.

Vattenskärning har många användningsområden. Det är bland annat lämpat för figurskurna delar till maskiner, legoarbeten, skyltar i olika material och mängder. Vattenskurna delar behöver oftast ingen efterbehandling. Man spar därför både tid och pengar.

 

Om du endast har en ritning, ett foto eller en skiss, ritar vi av figuren enligt specifikationerna.

Har du en färdig ritning på en figur som ska skäras (AutoCAD.dwg-format) kan ni skicka den med e-mail.

Fördelar med vattenskärning

Hög kvalitet

Inga spänningar eller microspricksbildningar i materialet. Inga termiska eller kemiska skador. Skonsamt mot materialet och legeringar.


Tidseffektivt

Skärning och borrning sker med samma verktyg.


Kostnadseffektivt

Hög kvalitet på det skurna materialets kanter gör att efterbehandling sällan krävs. Minimalt slöseri med material, 0,2-1,5 mm bred skärandet stråle.


Skonsam metod

Miljövänligt. Inga skadliga gaser eller ångor. Inga droppande smälta metaller.