Image

Hardox Wearparts:
Slitstyrka över hela världen

Hardox Wearparts®-center tillhandahåller slitagedelar och slitagetjänster för praktiskt taget alla typer av utrustning och slitagemiljöer över hela världen. TOVAB är en utvald partner i nätverket som har vuxit stadigt sedan det bildades år 2000.

Idag finns det mer än 350 Hardox Wearparts®-center i över 85 länder som täcker gruvdrift, stenbrott och sandtag, byggindustri, cement och betong, kol och energi, metallindustrier, återvinning, jordbruk, skogsbruk och fiske och annan slitageutsatt verksamhet.

Delarna tillverkas med ledande slitstarka material såsom Hardox® slitplåt, Duroxite™ och Toolox® maskin- och verktygsstål. Hardox® slitplåt har exempelvis en unik kombination av hårdhet och seghet, vilket gör den både slitage- och sprickresistent. Beroende på dina specifika slitageförhållanden kan Hardox® slitplåt förbättra prestandan och öka livslängden upp till 25 gånger jämfört med andra konkurrerande stålsorter.

Hardox Wearparts®-nätverket är nära anknutet till SSAB, tillverkaren av Hardox® slitplåt. SSAB är ett specialiserat stålföretag som levererar höghållfast stål och relaterade tjänster över hela världen.

Läs mer på hardoxwearparts.se.