MATERIALNYHET – GR 11 0,6 mm från och med januari

Från och med januari 2019 utökar Tovab materiallagret med GR-11 i 0,6 mm.
Läs mer om vårt materiallager här.